Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.
Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.

David Griffiths identifies this translation of the Book of Common Prayer as No. 135:3 in The Bibliography of the Book of Common Prayer 1549-1999 (London: The British Library; New Castle, Delaware: Oak Knoll Press, 2002).


MODLITEWNIK POWSZECHNY

ORAZ

SPRAWOWANIE
SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

I INNYCH OBRZĘDÓW I CEREMONIJ
KOŚCIELNYCH, WEDŁUG RYTUAŁU
KOŚCIOŁA ANGLIKAŃSKIEGO
W POLSCE

 

 

WARSZAWA – 1931


SPIS TREŚCI
pages
Contents
Wykaz Psalmów
3-5
The Order how the Psalter is appointed to be read
Wykaz Czytań
6-39
The Table of Lessons
Nabożeństwo Poranne
41-57
The Order for Morning Prayer
Nabożeństwo Wieczorne
59-72
The Order for Evening Prayer
Atanazjańskie Wyznanie Wiary
73-75
The Creed of St. Athanasius
Litanja
76-84
The Litany
Modlitwy Okolicnznościowe i Dziękczynne
85-91
Prayers and Thanksgivings upon several occasions
Komuna Święta
92-114
The Order for the Administration of the Lord's Supper or Holy Communion
Komuna Święta dla Chorych
115-116
The Communion of the Sick
Chrzest Dzieci w Kościele
117-127
Publick Baptism of Infants
Chrzest Dzieci w Domu
128-135
Private Baptism of Children
Chrzest Święty dla Dorosłych
136-146
Baptism of Those of Riper Years
Katechizm
147-155
A Catechism
Konfirmacja
156-159
The Order of Confirmation
Ślub
160-174
The Form of Solemnization of Matrimony
Pogrzeb
175-184
The Order for the Burial of the Dead
Pogrzeb Dzieci
185-189
At the Burial of a Child
Wykaz Kolekt, Epistoł i Ewangelij
190-337
Collects, Epistles, and Gospels
Księga Psalmów
341-489
The Psalter