Project Canterbury

Modlitewnik powszechny oraz sprawowanie sakramentów świętych i innych obrzędów i ceremonij kościelnych według rytuału kościoła anglikańskiego w Polsce.

Warszawa: Zakł. Graf. B. Pardecki i S-ka, 1931.


PORZĄDEK SPRAWOWANIA
KOMUNJI ŚWIĘTEJ DLA
CHORYCH.

Ponieważ wszyscy ludzie są śmiertelni i narażeni na choroby i nayłą śmierć, powinni księża od czasu do czasu napominać członków zboru, aby możliwie jak najczęściej przystępowali do Komunji Świętej i przyjmowali Ciało i Krew Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa podczas nabożeństwa w kościele. Jeśli by zaś ktoś będąc chorym, nie mógł przyjść do kościoła, a pragnąłby przyjąć Komunję Świętą w domu, powinien zawiadomić o tern księdza, zaznaczając jednocześnie ile osób pragnie wraz z nim przystąpić do Komunji Świętej. Ksiądz, mając w domu chorego przygotowane odpowiednie miejsce, zaczyna sprawowanie Komunji Świętej następującą modlitwą.

MODLITWA.

WSZECHMOGĄCY i wiekuisty Boże, Stworzycielu wszystkich ludzi, który karzesz i naprawiasz wszystkich tych, których miłujesz, błagamy Cię, zmiłuj się nad tym oto sługą Twoim, któregoś tak ciężko nawiedził, daj mu, o Panie, cierpliwość w jego chorobie i jeśli taka jest Twoja święta wola, przywróć mu zdrowie; kiedy zaś nadejdzie chwila śmierci, spraw, aby dusza jego mogła bez zmazy stanąć przed Tobą; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

EPISTOŁA. Do Żydów XII-5.

Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego i nie trać odwagi, gdy od Pana bywasz karcony; albowiem kogo Pan miłuje, tego karze, i smaga każdego syna, którego przyjmuje.

EWANGELJA. Święty Jan V.24.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto słowa mego słucha i wierzy temu, który mię posłał, ma żywot wieczny, i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota.

Następnie ksiądz sprawuje Komunię Świętą według zwykłej formy, ustanowionej do użytku w kościele, poczynając słowami: Wy, którzy szczerze i prawdziwie i t. d.

Ksiądz przyjmuje Komunję pierwszy, później udziela jej osobom, które przystępują do Komunji wraz z chorym, a dopiero na samym końcu choremu.

Jeśli ktoś z powodu ciężkiej choroby lub dla innej ważnej przeszkody nie może przyjąć Sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, ksiądz ma go pouczyć, że jeśli prawdziwie żałuje za swe grzechy i wierzy, że Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu za niego i wylał Swą Krew na jego odkupienie i jeśli za to wszystko czyni serdeczne dzięki, to choć ustami swemi nie przyjmuje Sakramentu, jednakże spożywa Ciało i pije Krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ku pożytkowi i zdrowiu swej duszy. W czasie zaraźliwych chorób, jeśli nikt nie zechce przystąpić do Komunji Świętej wraz z chorym z obawy zarażenia się, dozwolone jest, aby tylko ksiądz komunikował się wraz z chorym.


Project Canterbury