Project Canterbury

Magyar Szertartási Könyve
Portions of the Book of Common Prayer in Hungarian

Episcopal Diocese of Michigan City, 1915.


 As egyházhatóság jóváhagyása  Imprimatur
 Szent mise  Holy Communion
 Folyó imák, sz. leckék és evangéliumok jelzésével  Collects with Bible References
 Litania  The Litany
 Vecsernye  Evening Prayer
 Keressztelési szertartás  Public Baptism of Infants
 Házasságkötési szertartás  Solemnization of Matrimony
 Egyházhozmenés vagyis Avatás  Churching of Women
 Temetési szertartás  Burial of the Dead


Project Canterbury