Project Canterbury

  

 

TE ALAA HAKATULOU
IAHO KATOA,

TE VEISILI TALATALA,

 

MA TE HAKATULOU

MEA

KANAKANA ITE KAITAPU

 

 

 

British Solomon Islands:
Printed at the Melanesian Mission Press, Guadalcanar.
1932.

  

Private and Daily Prayers, The Catechism, and Preparation for Holy Communion;

SIKAIANA, British Solomon Islands.


NA HAKATULOU ITE TAHATA.

Itau ohoake ana.

"NAU ni hakasina iho ko na moe, nau ni oho ake, ia Lord koi sapai anau."

TAPA kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;
Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

E laoi na Hakatulou ki muana tau hekau ite kau aho katoa. Ki pela la, elavaka la, haele o tu totuli ite Hale e Tapu heai la ito hale ite tahata. Koe ki hakamailana ko koe ni o ake taupili ona taha God, koe ka ki talatala ki Aia, koe ku taatala penei--

+ ITE Mala Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu. Amen.

"GOD, Akoe God oku, koi tahata nau ko sese Akoe."

GOD, nau e hakamemealaoi mahi Akoe mae Ko ni hakkapi anau ku tatae mai ite tapataiao tenei. Nau ni o mai ki akoe ki hai atu ki tau hakataulekaleka itoku hekau anau ko mea teaho nei. Kokolu ki anau ko noho manava haimealaoi, manava hakapapalalo, manava atea maalama; Koe ki sakasaka anau ki noho takotolaoi ma te memeahaeko kato; Koe ki mea anau ite tuputupu e tonu, to makle ke memealaoi ai; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

LORD JESUS, Koe ni lania Totamana itau nonoho ana hekau I Nasareth: Hakasoa anau ko hekau hakamamate, te ahonei ki te kau mea e tau ianau ko mea, anau ko tautauli pela to ala laoi hakamataku. Amen.

Akoe ki pau na kau hakatulou, ite mea maanatu o God e hitu, ma te mea ite Aitu e Tapu e sivo.

TAMANA ialuna, hakataulekaleka hakkapi matou temokoanei ki he oti he oti. Amen.


TE HAKATULOU ITE POO.

E laoi ki hakatulou penei taupili itau hano hakasina ki te moe; pela te hakatulou te mua ana ma te hakaotiana te hekau ite kau aho. Koe ki haele o tu totuli ite Hale e Tapu heai la ito hale. Koe ki hakamailana ko koe ni oake taupili a God, koe ka ki talatala ki Aia, koe ku talatala penei--

+ ITE Male Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu. Amen.

"TOUTOU tapalaoi a Lord, ana tama hekau kaota a Lord: temeana e tu itona hale a Lord ite poo."

Tapa kialuna God ni penapena anau:

Tapa kialuna a Jesus Christ ni suit muli anau:

Tapa kialuna te Aitu e Tapu ni hakatapu anau. Amen.

GOD, Tamana Tinohaimailona, Koe ni totokaiho hakalaoi ni sakasaka anau ni tatae mai ite hakasopo an ate aho tenei, ma nau ni hakamemealaoi hakaoti Akoe ki Tohaimemealaoi; ma nau e he tau pena mae toku sala. Lord, Koe ki hakali ki anau na sala oku katoa, ma Koe ki mea anau ki tatania toku manava; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Otila koe ki veisili hook koe muli ite kau mea koe ni sala ai te ahonei.

Nau ni noho manava haimealaoi? Nau ni he teke?

Nau ni he loto? Nau ni he hakatau? Nau ni he tupetupe?

Nau ni hakamamate ki mea na kau mea e tonu ki a God ma te tama?

Nau ni hakasala na hekau laoi elavaka ki anau ko mea?

Otila koe ki hakali ki a God to sala:--

GOD, nau e hakali ki akoe pela anau ni sala te ahonei ito kalemate (toku sala naniu koia te .. ). Koe ki mea anau anau ko tatania toku manava, ma koe ki hakalano ki anau toku sala katoa; ki a Jesus Christ toku Lord. Amen.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

Akoe ki pau na kau hakatulou, ite mea Maanata a God he hitu, ma te mea ite Aitu e Tapu e sivo. Ma tau talatala koe ohia koe ki hai atu ki a God, ku oti ovale koe ki talatala pe.

LORD, Koe ki hakamaalama ki te kau anaana o te tama hakalono ku mamate ku oti, latou ki noho memealaoi. Amen.

GOD, Koe ki hakataulekaleka, Koe ki hakkapi matou ite ahonei he oti he oti. Amen.

Ite mokoa ki hakasina ki te moe.

"NAU ki hakasina iho ki moe laoi, mae Akoe, Lord, hook koe, emea matou kin oho sakasaka."


TE VOAI ITE AITU E SIVO.

1. Te voai ite Aitu te Haimealaoi.

LORD GOD a Tinohaimealaoi Koe ki soi anau nau ko ohiai majo O tuputupu. Koe ki maanatu mai ki kaveiho mai ki anau te haimealaoi itoku manava toku kan hai taku nonoho ana ki lavaka ki anau ki hakataute ki ata Au talatala; mae a Jesus Christ. Amen.

2. Te voai itu Aitu te Manava Hakahihia.

LORD GOD, Koe ki soi anau, Koe ki hakaolaola toku anaana anau ko iloa te tino hakahiahia iakoe ikinei: Koe ki mea toku pukua ki pii ki te haka-katakata, ma toku alelo ki leo pesepese; mae a Jesus Christ. Amen.

3. Te voai ite Aitu te Nohohehaeko.

LORD GOD, Aitu nohohehaeko, Kokolu ki anau, itaku tatania ana Lord, itaku kapitiana Lord, Haka-aneane toku manava, To hakahiahia ki takototahi ianau; mae a Jesus Christ. Amen.

4. Te voai ite Aitu te Hakaki.

LORD GOD te Aitu e Tapu, te kiona tatania e taamaki iakimatou ite maalama tenei ma matou nonoho e hainata. Maanatu mai ki anau te Hakaki ite kau mea he he laoi ki anau, nau ko tautali hakalaoi Tautama Tinomemealaoi ki tona noho-sania-ana; mae a Jesus Christ. Amen.

5. Te voai itu Aitu te Manava laoi.

LORD GOD, nau e hokalaoi Akoe, koe ki hakka itoku manava te manavalaoi ki te kau meana, te manava kona ma te kalematahaeko ki puni ianau, ma te voai ite Aitu ki niniu tahi; mae a Jesus Christ. Amen.

6. Te voai itu Aitu te Kaikailaoi.

LORD GOD, Koe ni kaikailaoi ki te meana laoi ma temeana e he hailaoi. Koe ki soi anau ko kanakana ki te hakasoasoa temeana e ke ke poi koe ohia; ki a Jesus Christ. Amen.

7. Te voai ite Aitu te Hakalono.

LORD GOD, Koe te maoni, anau ko hano ki ai e ke? Iakoe koia te talatala Ola. Koe ki haka maalama toku manava ki To talatala akonaki, ma Koe ki kaveiho ki anau te Hakalono mamau; kia a Jesus Christ. Amen.

8. Te voai itu Aitu Hakapapalalo.

LORD GOD, anau ku hakaelele anau ku hakanapa ku hakananiu anau muli. Koe ki aloha anau ma koe ki soi anau ko noho ma te tupu nohonoho laoi hakapapalalo; ki a Jesus Christ. Amen.

9. Te voai ite Aitu te Puia.

LORD GOD Koe ki totokaiho aloha anau ni hakasilisilia. Mea nau ki ohia Akoe ki salahokoe imua ki te kau mea katoa, ma te hihai hakinokino ki puni hakaoti ianau, anau ko lavaka ki tautali ki To ohia koai; mae a Jesus Christ. Amen.


KI TE KAU MEA MAANATU E HITU.

1. Ki mea te Ohia o God.

LORD, Koe ki kaveiho mai ki anau To mea Maanatu ku sese ki toku manava na kau mea Akoe ohia, ko lalaveai, anau ko hekau tautali; Tomale e Tapu ki haka tiia ai; mae a Jesus Christ. Amen.

2. Ki te Hakameimei a God.

GOD Tinohaimailona, Koe ki kaveiho ki anau To Aitu e Tapu, anau ko sese Akoe ki tokumanava kotoa, ma anau ki hekau ki akoe ki te napa ma te hakameimei Akoe; mae a Jesus Christ. Amen.

3. Ki te Hakalono.

LORD, Koe ki hakalava mai ki anau te hakalono ma te ola ia Koe, anau ko hakalono na kau mea katoa Akoe ni akonaki ite Tata e Tapu, ma To Lotu e Tapu; mae a Jesus Christ. Amen.

4. Ki te Ohia tataliatu.

GOD Tinoaloah, Akoe ni kini mai ki anau na kau mea laoi hakamataku, Koe ki mea anau anau ko ohiai tatali atu na kau mea tela, ma anau ko hakamaoni akoe, ku tatae ki taku kikite ana Akoe, kalamata ite kalamata; mae a Jesus Christ. Amen.

5. Ki te Haimealaoi.

GOD Tinohaimailona, Akoe te Tinohaimealaoi koia, Koe ki hakapii anau ki To tuputupu haimealaoi, anau ko hailaoi ki akoe he oti he oti, ma nau ko hailaoi kin a kau tama katoa tautali To ohia; mae a Jesus Christ. Amen.

6. Ki te Tekemuli.

Jesus Tinomemealaoi, Koe ki soi ki anau anau ki kapaake ahokatoa toku lakau hakamana, anau ko teke muli anau, anau ko sopo ki taka ki te kau mea ku lalano ki te maalama nei, anau ko tau Tino tama hakalono Au. Amen.

7. Ki te Manava Maalama atea.

LORD JESUS CHRIST, itau too an ate matou tuputupu te tama, Koe ni hanau ite Tino manava taulekaleka te tamaahine; Koe ki kaveiho mai ki anau te mea Maanatu, ki lavaka ki anau ko puia te hihai, ma te kau mea hakateletele hakinokino kekenatolo ki toku manava, anau ko tautali akoe ki oku manava maalama atea; Koe ola hakatahi ma Tamana ma te Aitu e Tapu, he oti he oti. Amen.


NA HAKATULOU E POTOPOTO KI TE TAPATAIAO.

Ki pese te Hymn, ku otila te Tamahakatulou ki haiatu ei,

NAU ni hakasina iho ko na more, nau ni oho ake: ia Lord koi sapai anau.--Psalm 3.5.

TATOU hakali nasalaotatou ki a God Tinohaimailona.

Te kavena latou ki tu te tuli, latou ki ta pate Hakali-memeahaeko.

NAU e hakali oku kau sala ki a God Tamana, God Tanatama, ma ki a God te Aitu e Tapu, ma ite latou kalamata na Angel ma na kau tama Tapu, pela anau ni sala ite kau hakateletele, ma ite kau talatala, ma oku kauhekau, Mae tela nau e kokolu ki a God Tamana, Tanatama ma te Aitu e Tapu ki hakalano oku sala katoa, mae a Jesus Christ toku Lord. Amen.

Na Tamahakatulou ki talatala pe,

LORD Tinoaloha, matou e hakatulou ki akoe, Koe ki kaveigo kin a kau tama au e hakalono, te hakalano sala ma te nohohehaeko; matou ki atea ma matou sala katoa, ki hekau hakamau ki akoe; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Me te Tamahakatulou ki talatala pe,

Lord, taalaki matou mwaisu.
Matou pukua ki takina to lono.

God, vave mai, hakaola matou.
Lord, alualu mai, soi matou.

Latou katoa ki mahani, ma te Tamahakatulou ki talatala pe.

Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;

Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Toutou tapa laoi a Lord.

Akimatou e tapalaoi temale o Lord.

PSALM 95.

TATOU pese ki a Lord: tatou pese pukuananiu pisapisa ki te Hatu hakaola tatou.
Tatou ki haele hakapupuu ki ona kalamata: tatou pese pukuananiu pisapisa ki Ai ate pese.
A Lord God hakananiu: te tino Aliki aluna o na kau aitu.
Itona lima te lua nonoto: ma on ate mouna ialuna e huatu.
Ona te moana Aia ni penapena: ma tona lima ni penapena te kelekele pakupaku.
Tatou sulu, hakapepele ki lalo: tatou tu tatou tuli ki a Lord ni penapena tatou.
Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;
Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Otila ki pau te muli Tata e Tapu, ka he pese ai te Psalm tenei.

TOUTOU PUKUANANIU HAKAHIAHIA. Psalm 100.

TOUTOU pukuananiu hakahiahia kia Lord, te kau henua: toutou hekau pisapisa ki a Lord, haele ki ona kalamata ki te pese naniu te pese.
Toutou iloa ia Lord pela koia God: Aia ni penapena tatou, heai hokotatou; tatou meana ona ma te sheep ki tona velena.
Toutou uluake ki te totoka ki tona hata, toutou haele tapalaoi ki te malae ona: hakamemealaoilia, hakapupuu tonamale.
A Lord e laoi, Aia e aloha tahi: Aia e maoni ite kau lautama.
Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;
Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Latou, koi tu ka be talatala hakanataki pe,

NAU e hakalono God Tamana, ni penapena anau ma na kau mea.

NAU e hakalono God Tanatama, ni sui muli anau ma na kau tama.

NAU e hakalono God te Aitu e Tapu, ni hakatapu anau ma latou katoa na tama God ni tini. Amen.

Otila, na Tamahakatulou ka talatala pe,

A Lord ka noho iakoutou.
Ma ito anaana.

Na Tamahakatulou ka talatala pe,

Tatou hakatulou.

Ma latou ki tu latou tuli, ki talatala haka natahi ma te Tamahakatulou.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

Ma te Tamahakatulou ki pau te Collect e tau ma tea ho, ku otila ka he pau hanotahi pe,

LORD, Matou Tamana ialuna, Tinohaimailona ma God olatahi, Akoe ni hakaola mai matou ni tatae mai ite tapataiao nei; Pupui matou ite ahonei I Tohaimailona te toa; matou poki toiho teahonei ki te memeahaeko, poki hano vavale ki tatoi ki he tupu mateoho; Akoe ki mea mai matou kau hekau ki tonu ki to kalamata; ki aia Jesus Christ te matou Lord. Amen.

LORD Tinohaimailona, God Tino ola tahi, Akoe hoko koe ni mea na kau tahi te mea hakamasalo, Akoe ki kaveiho to Aitu, maanatu mai, ialuna na kau Bishop ma na kau tama ni Totoka ki to Lotu, ma ialuna na tamalotu katoa; Liniiho taukono ialuna alatou to saumalikitau bakataulekaleka, latou ka he mea maoni To ohia. Lord, kaveiho mai te nei, mae te hakatateletele mamaha ana Jesus Christ, matou kokolu aloha ma matou hakatulou haka makka. Amen.

Ki te henua o tatou.

GOD Tinohaimailona, Akoe ki totokaiho manava laoi matou nonohoana ikinei. Akoe ki totoka te henua nei poki hai-maki, ma te one, ma tea hi, ma te matani poli liliki mahi mai, ma te mahuike ma te kau mateoho. Ma te ma an ate mea, Akoe ki soi ki akimatou katoa, alaa tama ki ako tonulaoi, alaa tama ki lono laoi; matoa katoa ki nohotonu laoi, ki te hakateletele latou matou henua koi nonoho manava politau; Ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

TE HAKATULOU A S. CHRYSOSTOM.

GOD Tinohaimailona, Koe ni maanatu mai ki akimatou matou katoa ki hakatulou hakapaanaki ki akoe te mokoanei; ma Akoe ku na kini mai pela siaoa e tolu itama ka kutu hakateletele tomale, Koe ki kau atu latou mea e kokol atu ai; Lord, Koe ki mea ki tautonu te ahonei matou ohia, hakatonu matou hakatulou ki hakasoa mai ki akimatou; kau mai ki akimatou te manava atamai ki To maoni ite maalama tenei, ma te olatahi ite maalama ana tena. Amen.

2 Corinth. 13. 14.

TE Maanatu o Lord matou Jesus Christ, ma te haimealaoi o God, ma te kanovaka hokotahi o te Aitu e Tapu, noho iakimatou katou he oti he oti. Amen.


NA HAKATULOU E POTOPOTO
KI TE AHIAHI.

Ki pese te Hymn, ku otila te Tamahakatulou ki haiatu ei,

KU hakasina iho he haeko, anau ko moe: mae akoe, Lord, hokokoe e mea anau ko nonoho ite kiona e takotolaoi.--Psalm 4.8.

TATOU hakali nasalaotatou ki a God Tinohaimailona.

Te kavena latou ki tu te tuli, latou ki ta pate Hakali-memeahaeko.

NAU e hakali oku kau sala ki a God Tamana, God Tanatama, ma ki a God te Aitu e Tapu, ma ite latou kalamata na Angel ma na kau tama Tapu, pela anau ni sala ite kau hakateletele, ma ite kau talatala, ma oku kauhekau, Mae tela nau e kokolu ki a God Tamana, Tanatama ma te Aitu e Tapu ki hakalano oku sala katoa, mae a Jesus Christ toku Lord. Amen.

Na Tamahakatulou ki talatala pe,

LORD Tinoaloha, matou e hakatulou ki akoe, Koe ki kaveigo kin a kau tama au e hakalono, te hakalano sala ma te nohohehaeko; matou ki atea ma matou sala katoa, ki hekau hakamau ki akoe; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Me te Tamahakatulou ki talatala pe,

Lord, taalaki matou mwaisu.
Matou pukua ki takina to lono.

God, vave mai, hakaola matou.
Lord, alualu mai, soi matou.

Latou katoa ki mahani, ma te Tamahakatulou ki talatala pe.

Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;

Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Toutou tapa laoi a Lord.

Akimatou e tapalaoi temale o Lord.

TOKUOLA E TAPA KIALUNA. S. Luke 1. 46.

TOKUOLA e tapa kialuna a Lord: ma toku anaana e hakahiahia ki a God a Hakaola.
Mae Aia ni lolou tona kalamata: ko tona taahine e hakapapalalo.
Ma, toka mai: ite mokoanei na kau lautama ki tapa ki toku male memealaoi.
Mae a Hamailona ni mea tahi te meahakahamsalo ki anau: ma tona male e tapu.
Ma Aia ni aloha tahi: temeana ni meimei Eia ite kau lautama.
Aia ni hakamamata Tona toa ki tonalimana: Aia ni taliko mahuta te meana hakananiu hokolatou manava.
Aia ni tukuiho kilalo te meana hakananiu ite latou nohonna: ma Aia ni sauake ki aluna te meana hakapapalalo.
Aia ni hakapohu te meana hikai ki te kau mea laoi: ma na tamahaimea Aia ni liliko ki taha ma te penumanava.
Aia ni hakalava Israel ona tama: Aia ni hitiake na talatala ni kini ki tatou pupuna.
Aia ki aloha Abraham: ma tona mokopuna he oti.
Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;
Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Otila ka pau te muli Tata e Tapu, ka he pesei te Pese tenei.

LORD, TE MOKOANEI KOE KU TIAKI. S. Luke. 2. 29.

LORD, te mokoanei tau tama koe ku tiaki mauhunoa: ki tonu ai au talatala.
Mae toku kalamata ni kite: Tau hakaola.
Koe ni mea kanakana; ite kalamata ona kau tama.
Na maalama ki hakamaalama te kau henua: te tiia o latou te kavena Israel.
Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;
Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

Latou koi tu ka be talatala hakanataki pe,

NAU e hakalono God Tamana, ni penapena anau ma na kau mea.

NAU e hakalono God Tanatama, ni sui muli anau ma na kau tama.

NAU e hakalono God te Aitu e Tapu, ni hakatapu anau ma latou katoa na tama God ni tini. Amen.

Otila, na Tamahakatulou ka talatala pe,

A Lord ka noho iakoutou.
Ma ito anaana.

Na Tamahakatulou ka talatala pe,

Tatou hakatulou.

Ma latou ki tu latou tuli, ki talatala haka natahi ma te Tamahakatulou.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

Ma te Tamahakatulou ki pau te Collect e tau ma tea ho, ku otila ka he pau hanotahi pe,

LORD, matou e kokolu akoe, haka maalama mai matou poulitau, pupui aloha akimatou ma te kau mateoho ite po tenei; mae te haimealaoi ki Tautama hokotahi, a matou Hakaola a Jesus Christ. Amen.

LORD Tinohaimailona, God Tino ola tahi, Akoe hoko koe ni mea na kau tahi te mea hakamasalo, Akoe ki kaveiho to Aitu, maanatu mai, ialuna na kau Bishop ma na kau tama ni Totoka ki to Lotu, ma ialuna na tamalotu katoa; Liniiho taukono ialuna alatou to saumalikitau bakataulekaleka, latou ka he mea maoni To ohia. Lord, kaveiho mai te nei, mae te hakatateletele mamaha ana Jesus Christ, matou kokolu aloha ma matou hakatulou haka makka. Amen.

Ki te meana Managavapouli.

GOD Tinohaimailona, Koe ki aloha te kau henua koi nonoho ite pouli; ma ite malumaluana te mate. Koe ki kave aitu to Aitu e Tapu, Ki hekau haimahi ite latou manava ki hakamasala latou manava ki iloai latou memeahaeko, latou ki lono hakalono na talatala o Jesus a Hakaola latou ki too hakahiahia na tuua e hou e tau ma te olatahi; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Na Talatala Hakamemealaoi.

GOD Tinohaimailona, Tamana Tinoaloha, akimatou na kau tama au e he tau ma Koe, ka matou e hakamemealaoi hakapapalalo ma matou hakamemealaoi hakamamate Akoe, mae koe ni manavaloi manava haimealaoi matou ma na kau tama; [ma Koe ni totokaiho ku tatae mai laoi latou ikinei e ohiai ki hakamemealaloi akoe ai.] Matou e hapapupu akoe mae Koe ni penapena matou, Koe totoka hakalaoi matou, Koe kau mai ki akimatou na kau mea e tau ma te nonoho ikinei. Ma matou e hakapupu haeko akoe ai, mae Koe ni sui muli te maalamanei, mae To manavahaimealaoi e naniu haeko, ki a Lord matou Jesus Christ; ma Koe ni kamata na alaa tuputupu mea matou ki too ai Tau mea maanatu; ma matou e hono tatali atu te nonoho tiia ihemokoa.

Ma matou e kokolu akoe, Koe ki kaveigo mai ki akimatou te manava maasala matou ki iloa I To tuputupu manavalaoi katoa; matou manava ki hakamemealaoi maoni Akoe, matou ki he takitaki to lono ite matou mwaisu koia, ma ite matou hai ite matou nonoho ana; matou ki ohia hokomatou te hekau ki Akoe, matou ki hano tapu, hanotonu ito kalamata matou ahokatoa; ki a Jesus Christ to matou Lord, matou e hakateletele mamaha e tapa tiia Aia ma Akoe ma te Aitu e Tapu, ku he hai hakaotiana. Amen.

TE HAKATULOU A S. CHRYSOSTOM.

GOD Tinohaimailona, Koe ni maanatu mai ki akimatou matou katoa ki hakatulou hakapaanaki ki akoe te mokoanei; ma Akoe ku na kini mai pela siaoa e tolu itama ka kutu hakateletele tomale, Koe ki kau atu latou mea e kokol atu ai; Lord, Koe ki mea ki tautonu te ahonei matou ohia, hakatonu matou hakatulou ki hakasoa mai ki akimatou; kau mai ki akimatou te manava atamai ki To maoni ite maalama tenei, ma te olatahi ite maalama ana tena. Amen.

2 Corinth. 13. 14.

TE Maanatu o Lord matou Jesus Christ, ma te haimealaoi o God, ma te kanovaka hokotahi o te Aitu e Tapu, noho iakimatou katou he oti he oti. Amen.


TE VEISILI TALATALA.

AKOAI to male?

................

Ni tu tomale la ite ea?

Taku hakaukaulitapu anau, ni mea anan monalaa o Christ, anau ko ana tama o God, anau ko mokopuna te maalamaana-ialuna.

Hea koe ni polopolo ki a God itau hakaukaulitapu akoe?

Nau ni polopolo kin a mea etolu.

Hokotasi: anau ko tiaki hakaoti Satan ma tona hekau katoa, ma te kau mea pisapisa ma te kau mea ku lalano ite maalamanei memeahaeko, ma te kau hihai hakinokino ki te io.

E siaoa: anau ko hakalono na kau talatala katoa e tauai ki tona hekau o Christ.

E tolu: anau ko hakkapi te tuua e apu, God e ohio, Aia ni tuku mai; anau ko tautari te tuua tela iokuahokatoa ko mateai.

Koe hihai koe ki halanono, ki hakkapi te tuua tela?

Nau e ohia: ma God ki soi ki anau, anau ku mea pela; ma nau he hakamamate ki te hakamemealaoi ki tatou Tamana ialuna, mae ni tapa mai ki anau ite kiona-hakaola tenei o Jesus Christ, o tatou Hakaola. Ma nau e hakatulou ki a God, Aia ki manaatu mai ki anau anau ki kokolutahi ite kionahakaola nei iokuahokatoa ko mateai.

Koe ki pau ki tomanava te talatala Hakalono.

Anau e hakalona God te Tamana a Tinohaimailona, ni penapena aluna ma lalo.

Ma Jesus Christ Tanatama hokotasi te Lord o tatou; ni tupu mai ma te Aitu e Tapu; ni hanauia ite Lkoniu taulekaleka maoni Mary; Aia ni noho alohai ionalalo Pontius Pilate; latou ni tukifofolalia; Matei Aia; latou ni kavei Aia; hanoei Aia i Panoi; toluai tea ho mahani muliei Aia itana mate ana, Aia ni hano ki aluna; Aia ni noho itona lima atamai God Tamana Haimailona; Aia ki hanaiho muli ihemokoa o hakatonu na tama koi ola a na tama ku mamate ku oti.

Nau e hakalono te Aitu e Tapu; te Lotu e tapu ite kau henua; te kanovaka hokotasi o latou e tapu; te tatala te memeahaeko; te huaitino ki mahani muli; mate olatahi. Amen.

Koe tapa potopoto te mea naniu koe ki hakalono ai?

Hokotasi: anau ko hakalono God Tamana, Aia ni penapena anau ma te kau mea.

Siaoa: anau ko hakalono God Tanatama, Aia ni sui muli anau ma na kau tama.

E tolu: anau ko hakalono God te Aitu e Tapu, ni hakatapu anau ma latou kaota na tama God ni tini.

E hi ate kau tuua o God?

Sehui laoi.

God ni muana ite hakali ki ai te kau tuua la?

Ki te kavena Israel ite kiona noa. Aia ni hai atu pe, Anau he Lord God iakoe. Anau ni uhukia mai akoe ki te kaina i Misraim no noho nonotia.

1. Kau se hakateletele ki tahila God eke ma nau.

2. Kau se penapenalia mo he huaitino, mo he tuputupu he mea itelani iauna, ma ite kelekele ilalo, ma ite tai tu ki takelehenua. Kau se tu susulia kau se meimeilia latou; mae anau he Lord God iakoe, God e hakkapi ua mea e tauai Anau, Anau e se hakalano te sala olatou tamana ialuna o latou tama, hanaiho ki alatou lautama te hakatoluana ma te hakafaana e hakalotoloto ki anau; ma Anau e aloha latou mano e aloha ki Anau, e hakkapi toku kau tuna.

3. Kau se sukesukena noalia te male o te Lord God iakoe, mae te Lord e se hakatonu ola na tama e sukena noalia tonamale.

4. Akoe ki hakateletele ki te Aho Hakamalolo ki hakatapu. E ono tea ho akoe hekau, akoe mea au hekau katoa ialatou; ma tea ho hituana te Aho Hakamalolo ki te Lord God iakoe, kau se anana au hekau, akoe, ma tau tama tanata he tama ahine, ma tau tama hekau tanata he hahine, ma tau manau hekau, ma tau tama au e nonoho atu iotaha. Ma e onoto tea ho a Lord ni penapena ialuna ma alalo, ma te tai, ma ana kau mea ona, ma te hitu an ate aho Aia ni hakamalolo ai; mae telaia a Lord ni hakataylekalekalia te hituana tea ho, Aia ni hakatapuai.

5. Akoe ki hakateletele mamaha to tamana ma to tinana, ki mea ki taamaki au aho ite kaina a Lord God akoe ni kau atu ki akoe.

6. Kau se ta noalia te tama.

7. Kau se hina.

8. Kau se kailalao.

9. Kau se hakali hakalelesi natama itokaina.

10. Kau se ohialia ki te hale natama ito kaina, kau se ohialia ke te avana natama ito kaina, ma ana tama hekau tanata he hahine, ma ana manu ma ana kau mea ona.

Koe ki tapa potopoto na mea e naniu, ni tuku mai ki akoe.

Ni tuku mai ki anau kin a tuua e siaoa, anau ki mea ki a God, ma na tama.

Tehea te tuua koe ki mea ki a God?

Ni tuku mai ki anau, anau ko hakalono ki Aia, anau ko meimei ki Aia, ma nau ki hakamamate ki hakalaoi mahi haeko ki Aia, anau ko hakateletele taukono ki Aia, anau ko hekau tapu ki Aia, anau ko hakamemealaoi Aia, anau ko hakaman ki Aia, anau ko hakatulou ki Aia, anau ku hakateletele mamaha tona male e tapu ma tona talatala, anau ko hekau maoni ki Aia ioku ahokatoa ko mateai.

Tehea te tuua akoe ki mea kin a tama?

Ni tuku mai ki anau anau ko hailaoi ki aia poi anau muli e hailaoi muli ki anau: anau ko aloha toku tamana ma toku tinana, anau ko hakateletele mamaha akilaua, anau ko soi akilaua: anau ko hakateletele mamaha te meana e totoka ki anau, anau ko hakalono latou; anau ko hakapapalalo ki na tama naniu ma na tama e ako ki anau, ma na tama atamai ake ia nau: anau ko se ta memepuamu na tama, anau ko se ta noalia na tama; ko se sanosano, se hakalotoloto semu itoku manava natama: anau ko hakkapi toku huaitino ki seai toku hina, ma te haakai, ma te saava; anau ku se kaipulan te sui, se hakasala te polopolo, se taui hakalelesi: anau ko se kakapa memepuamu ki na tama, se hakali hakalelesi kin a tama: anau ko se ohiai te mea o te tama eke: anania ki hekan hakamamate ki taku kai, anau ko noholaoi ai ite kiona tela, God ki tini mai anau ku nonoho ai.

Emea! Akoe ki hakateletele mua mae e helavaka akoe ki hakkapi hokoe te tuua o God, e helavaka akoe ki hekau ki Aia, hano kuheai Tona maanatu, Mae telaia akoe ki hakatulou taukono ki aia Ki Aloha atu ki akoe. Ka te mokoanei akoe ki pau pi to manava te talatala hakatulou a Lord ni akonaki akitatou ai.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

Itau hakatulou pela ana heatau e sese ki a God?

Anau e hakatulou ki a Lord God anau te Tamana o tatou ialuna, Aia ki maanatu mai ki anau ma te kau tama, tou ki hekau tapu ki aia, tatou ki anana tona hekau ki aia, ki hakalono aia, poi aia ni tuku mai.

Ma anau e hakatulou ki a God, Aia ki kau mai ki akitatou na kau mea tatou anaana mo tatou huiaitno ki laoi ai; Aia ki aloha akitatou, Ki hakalano tatou sala; Ki hakaola tatou, Ki pupui tatou kin a mea hakinokino poki kapihi mai tatou anaana mo tatou huiaitino; Aia ki too kit aha tatou ite memeahaeko katoa, ma te nonoho hakinokino, ma aia Satan te aitu usuusu taua, ma ite mate tahi.

Ma anau ko hakatulou hakamau ki Aia ki mea pela, mae aia ni aloha ni manava laoi, ki a Lord o tatou Jesus Christ. Mae te kiona na anau e hakasoa te talatala, Amen, Ki pela koia.


Hea te male Sacrament?

Te Sacrament te hakamatino ki taha kikite, e hakamatinoai te maanatu-aitu ki te manava ni kau atu ki aia; o Christ ni kamata hokoia, tatou ki took ai te maanatu aitu telaia, tatou ki iloa ai hoki tatou ni too te maanatu-aitu tela.

Ehia te Sacrament a Christ ni kamata mai ki tona Lotu?

E siao koia, na tama katoa ki too katoa latou ki ola aia; te Hakaukaulitapu ma te Kaitapu.

E hia na vahi Sacrament?

E siaoa; ste hakamatino kit aha, ma te maanatu-aitu ite manava.

Hano e talatala ite Sacrament te Hakaukaulitapu: hea te hakamatino kita ha e kikite?

Te Vai: ki hakaukaulitapu na tama ite Male Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu.

Hea te maanatu-aitu ite manava?

Te matetiaki memahaeko, ma te hanau fou mai ite hakatonu; mae tatou ka ni hanau ma te memeahaeko, na tama tiaki, ki huli ki te tama maanatu.

Hano he tama e sese te Hakaukaulitapu, aia ki mea pehea?

Ki huli muli maoni, ki hakalono.

Ki huli muli maoni pehea?

Ki huli muli maoni tiaki hakaoti te memeahaeko.

Ki hakalono pehea?

Ki hakalono hakamamau te kau mea God ki polopolo ki aia ite Sacrament tela.

Ki aia ni hakaukaulitapu na kau tama likiliki heki iloa te huli muli maoni ma te hakalono?

Te meana e totoka latou, ni hakasao latou ite polopolo, ka matua la, latou ka he mea hook latou na kau mea ite polopolo ni hakasao latou si.

Hano he taka ki talatala ai tahila Sacrament, te Kaitapu, ni kamata la aia?

Tatou ki hitiake taukono ai a Christ ni kave te aloha itona mateana, ma ite kau mea taulekaleka tatou e too ai.

He tona tuputupu kit aha, e hakamatino, ite Kaitapu?

Te Bread ma te Wine, a Lord ni tuku main a tama ki too.

Hea tona tuputupu ite manava, ana mea ni hakamatino ai?

Te Huaitino o Christ, ma tona Haeko, te meana hakalono ki too maoni, ki kau mai maoni ite Kaitapu.

Te hea te mea taulekaleka tatou ki lalaveai katoa?

Te hakamau ma te hakataulekalekalia tatou anaana ite Huaitino o Christ, ma tona Haeko, poi tatou ni hakamau ni hakataulekaleka tatou huaitino ite Bread me te Wine.

Hano he tama e ohia aia ki too te Kaitapu aia ki mea pehea?

Aia ki sese semu hokoia ki tona manava ki juli muli kin a kau sala ona kuna mea, aia ki tini tahi te nonoho hou, tona hakalono ki ola mae God ni aloha aia ia Christ, ki hitiake tana mateana ite haka memealaoi lia tona nonoho ana ki aloha na tama katoa.


TE HAKATONU

ITE SESE-SEMU SALA,

MA

TE MEA-KANAKANA TE KAITAPU.

E laoi na kau tama ku oti te too te Hakamau, ma te Kaitapu, ki kanakana taukono; aia ki sese muli semu ona kau sala katoa, aia kun a mea. Aia ki huli muli maoni, aia ki hakatulou ki talatala pe--

+ ITE Male Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu. Amen.

LORD GOD, te Aitu e Tapu, Koe ki hakasaa ki akimatou, ma koe ki hakatapu matou manava, mae tona mokoa te matou Lord, a Jesus Christ, ki au, Aia ki kikite iloto matou manava te kiona nonoholaoi kun a penapena hakaoti ki Aia; Koe ni ola hakatahi ma Aia, ma Tamana, God Hokotahi hakaoti, he hai hakaoti ana. Amen.

Koe ki sese semu iakoe muli itau tupu hai katoa itau nonoho ana ki penei,

TAMANA Tinalaoi, nau e sese semu ianau muli ito kalamata tautali te tuua Koe kun a tuku mai. Koe ki akonaki anau nau poki mea hakalelesi pio anau muli; nau poki nunumi te memeahaeko ito kalamata; nau poki totoka semu pio ki toku kau sala. To Aitu taulekaleka ki hakamaalama toku manava anau ko sese semu ki anau muli toku kau hakasala matoa, anau ko hakolotoloto toku memeahaeko, anau ko tini tahi ki tenonoho hou poi koe ohia; ki a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Oti koe ki hakaatuatu tau nonohonna tautali te kau Tuua o God, hakasoa ki tau talatala e k eke e tau tonu hakaoti to tuputupu hai.

E haka atuatu tautali te Tuua.

1.

Nau ni hakaatuatu ki hakalaoi a God?

Nau ni hakatulou ki te aho katoa ite tapataiao ma ite ahiahi?

Nau ni hakatulou kokolu ki temeana eke?

Nau ni anana ki ona hekau ki te manava vevela ma te hakamamate?

2.

Nau koi tautali he tupu mea ite nonoho-pouli ana imua?

Nau ni hakamau, heai anau ni hakamaoni ki he Penapena?

3.

Nau e hakateletele mamaha Te male o God e Tapu?

Nau e tapa meimei taukono?

Nau e hakateletele mamaha te mea katoa a God?--Ona talatala, Ona Lotu, Ona Hale e Tapu?

4.

Nau ni hakatelatela mamaha Sunday?

Nau ni haele ite Kautapu ite mokoa elavaka ki anau?

Nau ni hekau hakamamate e ono tea ho?

Nau ni hakasoa ite hakatulou te tapataiao ma te ahiahi Sunday?

Nau ni meimei hakamamate itaku hakasoa an ate hakatulou?

5.

Nau ni hakaatuatu ko haimealaoi hakasoalaoi toku tamana ma toku tunana ma tokeu kanohale?

Nau ni hakateletele mamaha temeana ite Lotu ma ite henna?

Nau ni hakataulia he tama, ni tupetupe, anau ni hakalonotahi noho hakapapalalo?

6.

Nau ni hakalihutia te tama mae anau ni manava haeko ki aia?

Nau e mea taukono ki te henau poi anau e ohia latou ki mea ki anau?

Nau ni soi temeana heia, temeana tama-mate ma temeana tama-matua, hahine-matua?

Nau ni hakalihu, ni taa he mea ola?

7.

Nau ni hina--ni tautali te hihai ki toky huaitino?

Nau ni hakateletele kin a mea hakakekenatolo--ni sakilikili--anau ni mea kin a mea kekenatolo?

Nau ni haakai?

Nau ni haka-ata tok huatino, ma toku leuleu--toku hale ma toku ka mea katoa?

8.

Nau ni kailalao he mea? Nau ni too noa he mea--ni too koia ka he too hakaotiet?

Nau ni kaipulau te suit e mea anau kun a too?

Nau ni kaikailaoi ki a God?

9.

Nau ni sala ki he talatala--ni hakalelesi, ni tini hakalelesi, ni takitaki talatala, ni papale noa, ni usuusu, ni hakasala te polopolo?

10.

Nau ni ohia lia te mea na tama ke?

Nau ni kalamata haeko kin a mea na tama e eke?

Nau ni hakamemealaoi a God ki ana .. Aia ni maanatu mai ki anau?

Koe ku oti itau sese semu ana ito manava pena, koe ki hakali haka oti katoa te kun hakasala koe ni lalave ito manava.

LORD tino Aloha, God tino Laoi, anau ni tatania toku manava atu ki Akoe ki toku kau hakasala katou, nau ni mea e sala ite hakateletele, ite talatala, ma ite hekau, ni haihaeko, ni hainoa. Tamana, nau ni meana akoe ki muna anau. Ma e salahataoti nau e hakali toku kau sala tenei nau ke he sala ai.

Tamana tino aloha, Koe ki aloha anau tautama tenei e kokolu to manava laoi. He poi tahuli to kalamata ito tua ma nau. Koe ki hakalano oku kau sala. Koe ki sosolo toku kau hakasala katoa; ki Autama tinomemealaoi, a Jesus Christ te matou Lord. Amen.

Hymn 145 (Mota).

Nau ku he tau, Lord, Koe Tapu,
Koe ki o mai ki anau,
Koe ki talatala noa mai,
Tama haeko ki ola.

Toku anaana, Lord, he tau,
To kiona lavaki,
Koe ki au pehea, Lord, ianau?
Hai mai, nau ku ola.

Nau ku he tau; Lord, Koe Tapu,
Iakoe na tan-ei anau,
To haeko-na tino mea maoni
Lele-ei ku sui anau.

Nau ku he tan; ma Koe, Lord,
Koe hanai aitu anau,
Maku he mea o huaitino na,
Nau ko unu to haeko. Amen.


TE HAKATONUTONU ANA
TE HAKAPAANAKI AITU.

Ite mokoa te Kaitpu ku heai Jesus koi ohia ki haele mai ki akoe, Aia e tatali atu akoe ki taalaki hokkoe to manava na ki aia.

Te hakatonutonu an ate Kaitapu, te Hakapaanaki Aitu penei, laoi haeko hakaoti kin a tama e helavaka taukono ki aia ki too te Kaitapu mae ku he hai Priest.

Otila e laoi koe ki pau te Talatala Hakalono ite Laumea naniu Mota (p. 27, 228), ma te Hakatalou I na Lotu kato (o. 229, 230), ma te Talatala haka aneane (p. 231)

Na Hymn tenei:--

Hymn 133 (Mota).

Christ, nau ku o mai ki akoe:
Itoku penu lima noa;
Mae koe ni tapa mai ki anau,
Anau ikinei, Lord.

Nau ni o mai, he tatali
Toku kau hai ki poi mea ake.
Haka maalama atea nau,
Anau ikinei, Lord.

Nau ni o mai, he malino,
Helavaka ki pui Satan;
He hakalalona e nau,
Anau ikinei, Lord.

Nan ni o mai, tama-mate,
Haka-aloha sili haeko;
Kaikailaoi ki anau,
Anau ikinei, Lord.

Nau ni o mai, hailaoi ki anau,
Hakamau, hakatapu nau,
Toku manava tu ki Akoe,
Anau ikinei, Lord.

Hakaola, To Haimealaoi
Te kau mea pupu ni atea!
Nau kokolu-tahi he oti,
Anau ikinei, Lord. Amen.

Koe noho semu o hakateletele mua tapamea ki te haimealaoi ma te haimailona o Jesus, koe ki hai atu ki Ai ape,

JESUS oku, anau e hakalono To talatala pe, helavaka enau ko tiaki he tama e o mai ki Anau. Koe ni hai atu hoki pe, Toka, Anau e tu itotoka e hitihiti. Hano koai e lono toku leo, e taalaki totoka, Nau ko uluake, ko kai ia aia ma aia Ianau.

Ile latou hakapaanaki ana na tama hakalono takai te kau Alatr taamaki ite kau henua katoa nau e lonolono te leo, nau e taalaki toku manava ki Akoe. Uluake mai ko, Lord, poi Koe kun a hai mai.

Koe ki noho semu iho mua tapamea hakateletele pela Jesus ku lono to hakatulou, ma koe ki sulu hakapepele ki lalo o hakameimei ki Aia.

E! LAMB of God, a Tookitaha te sala o te maalama nei, aloha matou.

E! LAMB of God, a Tookitaha te sala o te maalama nei, aloha matou.

E! LAMB of God, a Tookitaha te sala o te maalama nei, kaveiho to nohohehaeko mai akimatou.

"Anima Christi."

TE Ola a Christ, hakatapu anau.
Te Huaitino a Christ, hakaloa anau.
Te Haeko oa Christ, hakaolaola anau.
Te Vai ite vakavaka o Christ, hakaukauli anau.
Te Hakalihuti o Christ, hakamamau anau.
E! Jesus Tinolaoi, hakalono anau.
Itona hakamatino To memele, huu anau.
Aua to tiaki enau ki vaevae ki taha ma Koe.
Ia Satan na aitu usuusu pupui anau.
Itaku aho ko mate ai tapa mai ki anau;
Hai mai pe, O mai ki Anau.
Mea Akoe, ito kau tama Tapu,
Ko tapalaoi Akoe,
He oti, he oti. Amen.

MATOU Tamana ialuna, Tomale ku Tapu. To maalama ki au. To ohia ki lavaka ilalo ki poi ialuna. Kau mai ite ahonei na kai tau ma te ahonei. Koe ki hakalano matou sala, poi akimatou e hakalano te sala o latou. Ana to tiaki ekoe akimatou ma te Hakalelesi; Akoe ki to akimatou ki taha ma te memeahaeko. To maalama na Au, te haimailona, ma te tiia e takoto e takoto. Amen.

Nau e hakamemealaoi Akoe, Lord oku Jesus Christ, mae Ito manavalaoi Koe ni hakateletele ianau na tama hakaalohai. Nau ni tapalaoi Akoe mae Akoe ni hakasaa mai o hakamau anau, a mea he he t au ko, ki to tupu mea aneane.

E! Lord God, Akoe a Tapu e hailaoi toku anaana, Itau uluake ana toku manava, toku manava katoa ku pisapisa ai! Koe ki hakasaa mai taukona ki anau, ma Koe ki akonaki anau ki to tuputupu e tonu katoa, ma Koe ki he tookitaha To hakaaneane ki toku anaana, mae To aloha e naniu. Amen.


Psalm 103 (1-4).

TOKUANAANA, koe tapalaoi a Lord: toku manava, koe tapalaoi Tonamale e Tapu.

Tokuanaana, koe tapalaoi a Lord: he poi lanomea Tona kau mea maanatu.

Aia ni hakalano to sala katoa: Aia ni hakaola akoe ite kau maki.

Aia ni sui muli to ola poki lano: Aia ni haka haohao akoe ki te aloha ma te manavalaoi.

Tapa kialuna Tamana, ma Tanatama, ma te Aitu e Tapu;

Poi imua, ma te mokoanei, helavaka ki oti. Amen.

TE Maanatu o Lord matou Jesus Christ, ma te haimealaoi o God, ma te kanovaka hokotahi o te Aitu e Tapu, noho iakimatou katou he oti he oti. Amen.


Project Canterbury