Project Canterbury

 

HATE HASURI RA

 

NI INONI,

 

DO RE MATAIA

 

NI RIHUNGA INIA KAURAHA.

 

~

 

ST. JOHN'S COLLEGE;

PRINTED AT THE MELANESIAN PRESS.

______________________

1858.

  

Translation of Portions of the Book of Common Prayer in the Bauro [sic Arosi] language, [by John Coleridge Patteson]

[Contains, beside a few Extracts from the New Testament, chiefly Prayers, among which is the General Confession p. 4; the Lord's Prayer pp. 4 and 5; the Creed p. 5; the second Collect for Peace pp. 5-6; the Apostolic Blessing p. 7. Then follow again three Prayers and the Te Deum at pp. 9-11. The Parable of the Sower with its interpretation pp. 11-12]

Transcribed by Dr. Michael W. Scott, 2008


[3] HATE HASURI RA NI INONI, DO RE MATAIA

NI RIHUNGA INIA KAURAHA.

_______________________

Goro ni sai rihunga inia tana Kauraha mwani dangi lago, doi agasi ahoda rou tana ni taa.

Ia Kauraha rongoa ni inoni ge hinihinia ni hate i ana, ma gu tobwana ni Gare i ana JESUS KRIST mai na ani tana rau.

Goro moi ni sai ge langasia ni taa i anai tana Kauraha, ma gu rabasia laha ni ari otooto ne eni tara maia i ana, ma gu rongoa suria ni haidangi hamomori i anai.

Inoni maemae moi; Kauraha aia oresi rau, rau aia mataia irau ni ewa goro moi.

Ia Kauraha maata laha ni rabasia ni hawetewete ni inoni ge rihunga inia tana.

Ia na watea tana ra ni inoni ni Gare Tahamora i ana, donei mai tana rau, do re taihi ni inoni; mana ni Hiona Maia i ana, doi hamadroma ni ahu dau.

Inoni ni rabasia do re ari ewa oha bea Kauraha nai i aro, goro moi ni rihunga inia diini tana.

 

[4] Nanei ni Hate ana Jesus Krist tana ra ni inoni.

Hamomori, hamomori ni hate agua tana mou; ni inoni rihunga inia ni Ama ini ani atagu, Ia ari watea tana ni dora na sibenia.

 

Inoni rabasia ni langasia ni taa i anai tana Kauraha, aoani ni hate i ana.

Ama meu wetewete, haidangi ni inoni; iameu na ari makirikirua, abai hahano oo suria ni tara iamua, onaia ni mwamwa na ra taritaria; iameu na adroadroa suri ahu meu; iameu aia rongoa suria ni hate hamomori iamua; iameu aia na hagorohia ni hasuria meu amua; mana iameu na haua ni mwani dora Noo aia hagorohia; mana aia marewa mau ni ahu meu. Oi haidangi ameu, Iehova, iameu inoni taa moi; oi abuni haungarimu tana meu, meu na me unua tanao ni taa iameu; aoani JESUS KRIST ni Mwairaha iameu na hasuria meu. Ia Kauraha ni Ama, Ioi Noo watea tana meu ni Gare Iamua; oi hawetewete ameu, do me ewa goro moi, do me rihunga inio suria ni mwani dangi lago; do re hagorohia ni inoni ni ata maia Iamua. Amen.

 

Nanei ni hate rihunga goro rou ia Jesus Krist na hasuri ra ni inoni.

Ia Ama meu, mono ne eni aro; hamaia ni atamu; boi ni mwairaha iamua; haua ni maho iamui [4/5] ne eni ano, onaia ni haua ni maho iamui ne eni aro; watea diini tana meu ni ngau ne diini; oi wogasia ni taa iameu, onaia meu wogasia ni inoni na ha ni taa tana meu; oi abuni waiia meu ari ne eni dora adroadroa taa; tahunga inia meu maata tenia ni taa; mwairaha iamua, wetewete iamua, mana marewa iamua, orea, orea, Amen.

 

Nanei ni hate hamomori hasuri ra ni inoni, do re hinihinia.

Inau hinihinia Kauraha ni Ama, wetewete, haua ni aro mana ano.

Ma inau hinihinia JESUS KRIST tei Gare moi i ana, Mwairaha iagau; ni Hiona Maia na haua doi ahoi tei inoni, donei huta ne eni oorao ia Meri; ia maise abe; ia ra waraoa ne eni dadaro; ia mai; ia ra erigiruna, ia auru ne eni taranitarau; ni oru nani dangi ia surutai rou ni mai ana; ia araa rou ne eni aro; ia hainagu ne rima odo na Kauraha wetewete; oha ia ari dio mai ne eni ano, donei hahuni ra ni inoni na ra taihi, ni inoni na ra mai.

Inau hinihinia ni Hiona Maia; ni Ekalesia Maia ne eni mwani marau lago; ni ewagoni ni inoni maia; ni wogasia ni taa ni inoni; ni surutai rou ana ni abena; mana ni taihi rou ana orea orea. Amen.

 

Larai ni inoni ne hahooa, goro moi ni hate rihunga ini.

Ia Kauraha, Ioi moi na haewagonia ni inoni, Ioi [5/6] tahia laha ni inoni ari tobwana moi ni inoni; sai na rongoa suria ni hate Iamua, rau ewa goro moi bahaina ni rimamu na wetewete; Oi ura didusia meu ne diini, meu agasi mai hatona; do me ewa goni moi, do me abuni mamaosia hi hiona taa, mana ni inoni taa; iameu uuria moi ni wetewete i ana JESUS KRIST ni Mwairaha iameu. Amen.

Ia Kauraha wetewete, moni i aro, Ioi omeome inia meu, Ioi garihia meu, do agasi kamuria meu ni hiona taa, ma gu habarubaru ei ni ahu meu. Ewa moi be iameu ni hiona taa, aia madroma ni ahu meu; ewa i ana be iameu ni hiona taa, laha ni beriberi ni inoni, laha ni ngahuia ni inoni, laha ni hairau, laha ni hate hapaipai. Oi hamarewa ni ahu meu na rodro mau, oi baia ni hiona taa bania meu; oi hasuria meu, do me gasia wo ni taa tenia ni ahu meu, ma me ewa maia moi, ma me rihunga inio suria ni mwani dangi lago.

O aia watea tana meu ni Gare amua, meu ninima te inio moi ni unua tanao. Diini maata meu aia mamaosia ni hate tanao, ni dio ana mai JESUS KRIST, na mai eni dadaro tana meu. Oi adroadroa ni ringisia na JESUS KRIST ni abuna tana meu. Iameu hinihinia, nasi moi ni dora na dudugata inia ni ahu rodro meu. Oi hasuria meu, do me adroadroa goro ni tobwa meu amua, ma me ara suria ni haidangi amui, taihai araa wo be Io ne eni aro, ma me mono be Io, orea, orea. Amen.

[7] Ia Kauraha, Ioi Noo laha moi ni rabasia ni wogasia ni taa i ana ni inoni, oi rongoa ni hate rihunga iameu; oi wogasia meu tenia ni taa iameu, agasi pakiria meu ni adroadroa taa i ana Satana ni hiona taa; oi ruhasia meu, do me horota inia ni ewa rodro moi be inia Satana, me gu surutai rou tenia ni taa na hiriia meu, me gu ari hao ne eni tara maia iamua, me gu taihai araa i aro, me gu ewa be Io nai i aro, orea, orea. Amen.

Tobwana ni Mwairaha iameu JESUS KRIST, mana ni Tahia i ana KAURAHA, mana ni ewagoni ni HIONA MAIA mono be iameu, orea, orea. Amen.

 

~

 

Aoani rou ni hate ana Jesus Krist tana ra ni inoni ge rihunga inia Kauraha.

Moi unua tana Kauraha, me watea tana mou; moi sibenia, ma mou omesia; moi pweapwea, mai tahangia tana mou.

 

Aoani ni hate rihunga hasuri ra i ana ni inoni, do re langasia ni taa iadaui tana Kauraha.

Ia Kauraha wetewete, Ioi na haua ni aro mana ni ano, ni inoni mana mwani dora lago; Iam [7/8] langasia tanau ni taa meu; ni hate taa, mana ni adroadroa taa, mana ni maho taa iameu na haua; Ohabwani iameu aia rongoa ni hate iamua; ewa moi ni taa ne eni ahu meu; aia adroadroa mau ni tara otooto, ni haidangi hamomori Iamui. Diini maata meu ge rongoa suria ni hate iamua; meu ge mataia, taa moi ni ahu bwani meu; meu ge langasia tanao ni taa iameu, ma ge rihunga inio; oi abuni haungarimu laha tana meu, oi dudugata inia ni adroadroa taa iameu; oi orumainira ni ahu meu. Iameu hinihinia hamomori ni hate Iamua; ia JESUS KRIST ni Gare tahamora Iamua na dio mai inia ne eni ano, na mai eni dadaro, na ringisia ni abuna, donei dudugata inia ni ahu meu, doi magamaga ni adroadroa taa ia meu. Iameu hinihinia, Ioi laha ni tahia ni inoni, Ioi na watea tana meu ni Gare tahamora Iamua, doi mai tana meu; mana ni Hiona Maia Iamua, doi marewa ni ahu meu.

Oi hasuria meu, do me mataia ni tara goro, ma me ari suria, taihai araa i aro, ma me ewa be Io, orea orea. Amen.

Ia Kauraha wetewete, Ioi laha ni tahia ni inoni; Ioi aia rabasia do re ewa rodro moi ni inoni; Ioi omesia auru ni inoni taritaria, Ioi laha ni hangotohi rau, Ioi na watea tana rau ni Gare tahamora iamua, do me taihi ni inoni, do me mataia ni hate hamomori Iamui, do me ari suria ni tara otooto Iamua; iameu langasia tanao ni adroadroa taa, ni hate [8/9] taa, mana ni maho taa iameu na haua ohabwani. Iameu hinihinia ni abuna JESUS KRIST na ringisia na tana meu, donei magamaga rou ni ahu rodro meu. Oi rongoa ni hate rihunga meu, hamarewa ni ahu meu, do me ewa goro ma gu haua moi ni maho maia Iamui, Kauraha Amma, Gare, mana Hiona Maia, orea, orea. Amen.

 

Inoni ari mauru ne rodro, goro moi ni hate rihunga ini.

Hamadroma ni rodro meu, me rihungainio Kauraha, o gu agoia meu do agasi boi ni taa nei rodroni, ma gu hamaomao ameu inia, do me mauru goro moi, me gu surutai rou, me gu haua rou ni maho maia Iamui; me ge hinihinia moi ni tobwa meu i ana JESUS KRIST Mwairaha iameu. Amen.

 

Aoani ni hate hagorohia iagau Kauraha ni tobwa gau i ana.

Iameu hate hagorohio, Kauraha; iameu unua, Ioi moi ni Kauraha.

Ni aro mana ni ano rihunga inio ni Ama tahi orea.

Lago ni hate iadau ni Angela tanao, ni aro mana ni hiona nai i aro.

Kerubima mana Serafima rau unua tatarau tanao;

Maia, Maia, Maia, Mwairaha Kauraha ni mwani maho lago.

Ni aro mana ni ano honu inia ni marwea laha [9/10] Iamua.

Irau ni Aposetolo rau hagorohio inia.

Irau ni Porofeta rau hagorohio inia.

Ni inoni na ngahuia, ma gu haomesio inia ni hinihinio ni hate iadua, rau ge hate hagorohio inia.

Ni Ama, laha ni marewa i ana.

Ni Gare Mwairaha Tahamora Iamua.

Mana ni Hiona Maia, hangotohia ni inoni.

Ioi, Krist, Noo Mwairaha marewa laha.

Ioi Noo ni Gare tahi orea ni Amamu.

Ioi Noo rabasia ni tahunga inia ni inoni, Ioi aia kakauwa ni hahuta nei eni oorao.

Hakona ni mataii ni mai amua, Ioi tahangia ni Mwairaha ne eni aro tana ra ni mwani inoni lago na ra hinihinia.

Ioi hainagu nei rima odo na Kauraha, ne eni marewa na Amamu.

Iameu hinihinia, Ioi ari auru mai doi hahunia meu.

Iameu rihunga inio, oi oresia meu ni inoni amui, Ioi Noo horia meu ini ani abumu.

Oi haua meu do me adromai gonia ni inoni maia Iamui ne eni marewa orea orea.

Mwairaha, tahunga inia ni sai amui; hate hagorohia ni gare iamui.

Oi hamwairaha meu inia; hasurutai ameu inia.

Ta dangi ma ta dangi rou meu haraha O.

Ma me hate hagorohia ni atamu orea, orea.

Mwairaha, oi garihia meu ne diini, meu agasi haua ni taa.

Mwairaha, oi tata inia meu; oi naga inia meu.

[11] Mwairaha, oi hamarewa meu ini ani tobwa meu amua, meu uurio moi.

Mwairaha, nau uurio; oi abuni niga te ini au.

 

Aoani ni Hate nununa ia JESUS KRIST na unua tana ra ni inoni.

Inoni ni hasia ari hasia ni kora ni hasiai.

Ia na hasia; ma gu ahoda tareine ne eni tara; dio mai ni manu, na ngaui.

Tareine r' ahoda ne eni dora na haoa, aia laha ni ano nei e; raboa raorao ni abe na hasiai, ni aia magiroa i ana ni ano;

Atoa ni sina, warenuguna; ni aia tewa i ana ni larina, mariana.

Tareine r' ahoda ne eni hasiai rekirekia; ma gu raboa ni hasiai rekirekia, ma gu agoia ni hasiai goro.

Tareine maata r' ahoda ne eni ano goro, ma hua na; tareine ra hungu rima gagau; tareine ta oru gagau te hungu; tareine ra hungu oru tanghuru.

 

Aoani ni Hate hananauhia ni hate nununa i ana JESUS KRIST.

Ni kora ni hasiai, ni Hate ana Kauraha nasi.

Ni inoni na hasia ni kora; ia JESUS KRIST nasi, mana ni sai rihunga i anai.

Ni ano liga ni kora ni hasiai nei e; ni ahuna ni inoni nasi.

[12] Ni kora na ahoda ne eni tara; nununa ni hate ana Kauraha nasi na ahoda ne eni ahuda ni inoni na babao, aia madao ni ahuna, aia rabasia ni inoni donei ewa ni hate ana Kauraha ne eni larona ni ahuna.

Ni manu na dio mai, me ngaui, nununa ni hiona taa nasi rahia wo ni hate ana Kauraha tenia ni ahuna ni inoni.

Ni kora na ahoda ne eni dora nwani haohaoa, mamaha moi ni ano nei e; nununa ni hate ana Kauraha ne eni ahuna ni inoni aia rongoa suria goro mau; boina ni adroadroa taa ne eni ano, ari hakona ni adroadroa goro; rau aia ewa babao, rau geugeu moi, rau aia too lari dau, rau aia rabasia ni ari otooto ne eni mwani dangi lago, rau ari makirikirua rou.

Ni kora na ahoda ne eni ubuta na ni hasiai rekirekia; nununa ni hate ana Kauraha rabo goni ne eni ahuna ni inoni mana ni adroadroa taa; abugau ari laha ni taa, ari agoia ni adroadroa goro ne eni ahuna.

Ni kora r' ahoda ne eni ano goro: nununa ni inoni hinihinia hamomori nasi: ia na rongoa ni hate ana Kauraha, ia rongoa suria goro, aia kaku inia; ia tobwana Kauraha mana ni inoni, ma gu ewa babao moi taihai ni mai ana.


Project Canterbury