Project Canterbury

Our Last Year in New Zealand, 1887

By William Garden Cowie, D.D., Bishop of Auckland

London: Kegan, Paul, Trench & Co., 1888.


Appendix I. Address Presented to the Bishop of Auckland, by the Maori Clergy of the Diocese, on December 27, 1887, at Bishopscourt

(See page 287.)

(The Address was read by the Rev. Wiki te Paa, of Waima-maku, Hokianga.)

He poroporoaki tenei na matou na nga minita Maori o te Pihopatanga o Akarana ki a te Pihopa.

Haere atu e Pa i runga i te rangimarie, kauri a atu te moana nui a Kiwa e takoto na, me te ara tapokopoko a Tawhaki. He mea tika ki ta matou whakaaro kia whai mini matou ki a koe mo tou haerenga ki te whenua o ou matua, ki te whenua i tupu-mai ai te Rongopai ki tenei motu; ki reira whakata ai i tou manawa, inahoki, ko te tekau ma waru tenei o nga tau i mahi ai koe i roto i te Hahi Maori. He nui to matou whakamoemiti mo to kaha ki te haere ki te tirotiro i a matou: kahore hoki tctahi kainga rahi i kore e taea e koe; timata mai i Parenga-renga, putanoa ki Waikato, ki Taranaki, poto katoa i a koe te haere.

E rua tahi ahua o nga hipi o te kahui e hepara nei koe, he Pakeha, he Maori: hcoi, rite tonu tau whangainga i a matou tahi, kihai etahi i whakatikia; koia nei ta matou whakapai ki a koe.

I tou taenga mai, tokoono anake nga minita Maori o tenei [367/368] Pihopatanga; i muri iho i enei kotahi tekau ma wha o an i whakaminita ai. O aua minita e rua tekau, tokorima kua tae ki to ratou okiokinga, tokorua kua puta ki tetahi atu Pihopatanga.

Tenei ano hoki tetahi mea e mihia nuitia ana e o tatou ngakau, ko te ngaronga atu o te hunga tokotoru i tenei tau, na konei matou i rite ai ki te "kahuinohinohi" i tou aroaro i tenei ra.

I tou taenga mai he torutoru nga wliare karakia; a, i naianei kua kapi katoa te takiwa o Hauraki tae noa ki Parengarenga i nga whare karakia papai; he tohu katoa enei e mohiotia ai i tupu te Hahi i aua tau tekau ma waru. Ahakoa, tenei ano ia etahi takiwa i roto o Te Pihopatanga kahore ano i hokimai ki te whakapono; ki te whakaaro iho e tata ana te taima c tahurimai ai etahi wahi o Waikato.

Na, e Kara, pouri rawa matou i to matou rongonga ai e hoki ana koe ki Ingarangi; a oti atu. Otira, kua rongo matou i to kupu ki te Hinota tera ano koe e hokimai, na konei i marie ai o matou ngakau. Te take o te pouri, (i) He aroha ki a koe, (2) He wehi kei ara mai tetahi kingi kihai i mohio kia Hohepa.

Na, me whai kupu mihi ano matou ki to matou whaca ki a Mihi Kaui. Kanui hoki tona kaha ki te haere ki nga kainga Maori me tona whai whakaaro ano ki o matou hoa wahine me a matou tamariki. Tena koe e Mihi Kaui, e to matou whaea atawhai. Haere atu i runga i te rangimarie; kci wareware koe ki enei tamariki au.

He kupu mihi ano tenei na matou ki a korua tamariki na te mea i whanau ratou ki konei, na kona i whanaunga ai ki a matou. Haere atu e tamarama me o tatou matua.

Heoi ra e Kara, haere atu me te man atu i te aroha o nga Maori o to Pihopatanga. Ma Ihowa koutou katoa e hipoki ki raro i ona hou, a ki raro ki ona parirau koutou piri ai. Ma taua Hepara nui o nga hipi koutou e manaaki e tiaki i te. moana, e whakahoki mai ano i runga i te rangimarie i runga i [368/369] te ora Koia na ta matou e tumanako ai, e inoi ai. Ahakoa na matou na nga minita tenei poroporoaki, na te iwi katoa o te Hahi Maori.

Na o tamariki Maori aroha I roto I a te Karaiti.

Heta Tarawhiti.
Hohua Moanaroa,
Wiremu Turipona,
Matiu Kapa,
Reihana Kamiti,
Wiki te Paa,
Hemi K. Taitimu,
Wiremu Hoete Matete,
H.T. Papahia,
Hare Reweti Hukatere,
Herewini Nopera Paerata,
E.B. Karaka.


Project Canterbury