Project Canterbury

Den Allmänna Bönboken
Och Förvaltandet af Sakramenten samt andra Kyrkans Ritualer och Ceremonier

The New York Bible and Common Prayer Book Society, 1913


Den Allmänna Bönbokens
Stadfästelse

af biskoparne, prästerskapet och lekmännen af den protestantiskt biskospliga kyrkan i Amerikas Förenta Stater, samlade till kyrkomöte den sextonde dagen af Oktober månad Anno Domini sjutton hundra åttio nio.

Detta kyrkomöte har under innevarande session antagit en bok för allmän bön, förvaltandet af sakramenten samt andra kyrkobruk och ceremonier och fastställer härmed nämnda bok samt förklarar densamma vara denna kyrkas liturgi och fordrar, att den såsom sådan mottages af kyrkans alla medlemmar samt att den brukas från och med den första dagen i Oktober månad Anno Domini sjutton hundra nittio.


Project Canterbury